Stockholm, July 11(ChinaEuropeDialogue)– Kinesiska Ambassador till Sverige har skrivit till DN Debatt nyligen om pressfrihet och lagen. Nedande är fultext:

Artikeln som publicerades på DN Debatt hoppar direkt till slutsatser om “brott mot pressfriheten”, utan att ställa den uppenbara frågan ” bröt Apple Daily mot lagen”. Så ska inte objektiv och etisk journalistik bedrivas. Därför är ambassaden skyldig att ge sina principer och ståndpunkter i frågan:

Pressfrihet är inte ett frikort som gör att någon står över lagen. Hongkong är ett rättssamhälle där lagen är lika för alla. Inga fri- och rättigheter, inklusive pressfriheten, kan gå över gränsen för den nationella säkerheten. Hongkongpolisens aktioner mot ett fåtal individer och företag som misstänks äventyra nationell säkerhet är legitima insatser för att bekämpa brott och upprätthålla lag och ordning.

Hongkongs nationella säkerhetslag skyddar medborgarnas lagliga rättigheter och frihet, inklusive yttrande- och pressfriheten. Lagen riktar sig enbart mot ett mycket lite antal människor som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

Sedan den nationella säkerhetslagen infördes har social stabilitet och rättssäkerhet återvänt till Hongkong. De lagliga fri- och rättigheterna för Hongkongs medborgare och internationella invånare är bättre skyddade i en säkrare miljö. Det är ett obestridligt faktum att Hongkong har lyckats återstarta sin ekonomi och förbättra invånarnas liv sedan lagen infördes.

Författarna hoppas att “Kina verkligen ska bli en republik för folket”. På det området vill vi bidra med några fakta. Kinas bnp per capita var vid Folkrepubikens början mindre än 20 dollar. I dag har siffran ökat till 10.000 dollar de senaste två åren. Den förväntade livslängden har ökat från 35 till 77,3 år, med ledande hälsoindikatorer som ligger högre än genomsnittet för medel- och höginkomstländer. Järnvägsnätet har femdubblats i storlek, med höghastighetsräls som sträcker sig 30.000 kilometer och står för 60 procent av all världens höghastighetsräls. 99 procent av landsbygdens byar har tillgång till vägar och elektricitet. Grundläggande sjukförsäkring omfattar 96 procent av befolkningen och befolkningen under fattigdomsgränsen har lyfts med 100 procent. Covid-19 var snabbt under kontroll och människorna får maximalt skydd medan arbete och liv återgår till det normala.

Bakom ovanstående siffror finns en genuin känsla av vinst, lycka och säkerhet hos det kinesiska folket, tack vare det kinesiska Kommunistpartiets ledarskap. För Kinas äldre generationer innebar Kommunistpartiet att deras liv, med brist på kläder och mat, förändrades till ett liv där de fick alla sina behov tillgodosedda. För yngre generationer står Kommunistpartiet för förutsägbar stabilitet och utveckling av landet, vilket ger dem hopp och optimism om att kunna förverkliga sina drömmar i framtiden. Det som bäst sammanfattar dessa känslor är att 93,1 procent av det kinesiska folket är nöjt med Kommunistpartiets ledning. Vi anser att medierna har ett ansvar att säkerställa att deras rapportering och kommentarer är rättvis. Chefredaktörerna som skrev artikeln måste förstå vad det kinesiska folket tänker, i stället för att hitta på dessa anklagelser, sittandes på sina kontor.

I sista stycket i artikeln står det “Man kan med maktmedel trycka tillbaka sanningen och friheten. Men bara för stunden”. Vi hoppas att chefredaktörerna kan inse sanningen om Kina och vara objektiva och opartiska.

Gui Congyou, Kinas ambassadör i Sverige

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *