Av Xuefei Chen Axelsson

Stockholm, May 25(CED) – – Snälla Öka inte priset för mycket.

Igår gick jag till en marknad på St. Eriksplan, såg jag priset för Pak Choi 28.9 kronor bara för två lilla stycken. Nu blev det 14 kronor. Det ser ut gula och dåligt. “Nej jag vill inte köpa, ni måste dra ner priset. ” tänkte jag.

Om priset var 15 eller 18 kronor, skulle jag köpa det tidigare. Nu många dagar gick bort, ingen köpte dem. Ni ska förlora pengar.

Titta på grönkål, det blev gul och dåligt också. Varför? 24 kronor för bara 200 gram grönkål är för dyr för många kunderna. Om det var på vintern kanske kunde jag acceptera priset. Men nu är det för dyrt!

Kolla på Broccoli, det blev gult också. Så liten broccoli kostade 15 kronor. Man vill inte köpa. Varför? För att priset ökade för mycket och löner ökade inte. Man hade samma lön, många även förlorade jobb eller jobbade inte så fulltid, men priset ökade så snabbt.

Men tänk, om man inter köper, och grönsaker blir så dåligt att ni måste slånga, hur kan ni tjäna pengar? Det blir loss för alla.

Därför önskar jag att ni i marknad ska dra ner priset istället bara öka för att till sist om kunderna inte kan köpa, kan ni inte tjäna pengar heller. Det är bäst att ni ökar bara lite eller inte så att kunderna kan köpa mer och då ska ni tjäna pengar!

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *