Den 21 april intervjuades Ambassadör Gui Congyou av journalisten Ann Tiberg från TV4.

Journalist: Hur skulle Herr Ambassadör beskriva relationerna mellan Kina och Sverige?

Ambassadör Gui: Det finns varken någon historisk tvist eller geopolitisk konflikt eller intressekonflikt mellan Kina och Sverige. Kina och Sverige har framgångsrika erfarenheter av att utveckla de vänskapliga samarbetsrelationerna även om det finns skiljaktigheter som gäller ideologi och politiska system. Vi borde fokusera på samförstånd, hantera skiljaktigheter. Vi bör också utveckla en sund och stabil relation baserad på grundläggande intressen och önskemål hos folken i de båda länderna.

Journalist: En del forskare anser att relationerna mellan Kina och Sverige försämras. Vad tycker ni om det?

Ambassadör Gui: De senaste åren har en del politiker och medier gjort uttalande som skadar Kinas kärnintressen, bland annat gällande suveränitet, säkerhet och utveckling, och försöker lägga sig i Kinas inre angelägenheter, vilket vi bestämt motsätter oss. Vi hoppas att den svenska sidan kan hantera och utveckla relationerna med Kina baserat på principerna ömsesidig respekt, jämlikhet och icke-inblandning i varandras inre angelägenheter.

Journalist: Så ni menar att det är den svenska sidan som bär skuld till en försämring av relationen Kina-Sverige?

Ambassadör Gui: Jag tycker att du har rätt.

Journalist: Herr Ambassadör brukar hårt kritisera en del politiker och journalister i Sverige, ibland hotar ni dem. Varför?

Ambassadör Gui: Vi hotar aldrig någon. Vi reagerar när vi ser det som nödvändigt bara på de politiker och medier som attackerar, svartmålar och sprider lögner om Kina, med syftet att främja en objektiv förståelse av Kina hos det svenska folket, och bidra till en sund utveckling av relationen Kina-Sverige.

Journalist: Så ni vill vinna respekt genom att agera respektlöst mot de journalisterna och politikerna?

Ambassadör Gui: Vi hyser stor respekt för Sveriges politiker och journalister, men de brukar fälla illvilligt skadliga kommentarer och smutskasta Kina, vilket är respektlöst mot Kina och Kinas folk. På detta måste vi med nödvändighet reagera.

Journalist: Er president Xi Jinping har sagt att Kina ska stå upp för sig självt. Är det här ett exempel på det?

Ambassadör Gui: En del svenska politiker och journalister har för vana att agera som självutnämnda lärare och riktar illvilligt nedlåtande kritik mot Kina, vilket vi starkt motsätter oss och inte tillåter. Man kan jämföra Sverige med Kina. Kina har aldrig lagt sig i andra länders inre angelägenheter inklusive Sveriges. Vi förespråkar att oavsett om länder är stora eller små, starka eller svaga, rika eller fattiga, måste de vara jämlika och respektera varandra.

Journalist: Ni använder uttrycket “för våra vänner erbjuder vi fördelar och för våra fiender har vi hagelgevär”. Är det respektfullt? Och vad uppnår man med ett sådant uttalande?

Ambassadör Gui: När vänner kommer kan vi kommunicera och diskutera allting i en anda av ömsesidig respekt. Därför behandlar vi dem med artighet. Gentemot vissa ovänliga uttalanden som försöker lägga sig i Kinas inre angelägenheter måste vi reagera eller införa motåtgärder.

Journalist: Men kan inte en så här hård diplomati försämra relationerna mellan länderna? Svenskar har ju negativa föreställningar om Kina, det visar ju mätningar. Finns det inte en oro för att ni försämrar relationerna genom att uttrycka er så här hårt?

Ambassadör Gui: Jag är inte alls orolig. Jag undrar vem har gjort den här mätningen? Vem var mottagare? Man vet ingenting om det. Det finns 10 miljoner människor i Sverige. Hoppas att en sådan mätning skulle riktas till de vanliga svenskarna, och att sådana organisationer skulle kunna lära sig mer om den svenska allmänhetens åsikter om Kina.

Journalist: Vi talar om den svenska forskaren Björn Jerdén som har blivit utsatt för sanktioner från Kina. På vilket sätt är han en fiende till Kina. Och varför vill ni stoppa fri forskning om Kina?

Ambassadör Gui: Jag vill ogärna tala om det, men när du tagit upp det ska jag säga något om det. Kina utvecklas snabbt och Kinas internationella status höjs kontinuerligt. Alltfler människor utomlands vill lära sig mer om Kina, vilket vi välkomnar. Jag hoppas att de utlänningarna skulle kunna resa runt i Kina och rapportera om Kina baserat på objektiva fakta. Vi har inbjudit herr Jerdén till Kina flera gånger och välkomnat honom att besöka Kinas fastland. Men han har aldrig gjort det och vill inte. Enligt herr Björn Jerdén är Kina alltigenom felaktigt. Allting som Kinas regering och kommunistparti har gjort är fel. Är det objektivt? Han har aldrig varit i Kinas fastland och inte velat komma, men han kallar sig en ”Kinaexpert”, håller du med?

Journalist: Min fråga handlar om forskning om Kina. Ni inför sanktioner mot en forskare, och då är det frågan om det är forskningen ni har något emot?

Ambassadör Gui: Vi har en öppen attityd till alla utlänningar som vill handla, investera, forska och resa i Kina. När det gäller forskning om Kina, så borde forskarna ha en objektiv attityd och inte en stereotypisk, arrogant, ohövlig och nedlåtande inställning till Kina. Jag förstår inte hur herr Jerdén kan forska om Kina utan att känna till den objektiva situationen i Kina.

Journalist: Ja, det är ju svårt med sanktionen mot honom.

Ambassadör Gui: Vi har inbjudit herr Jerdén till Kina flera gånger men han ville inte utan att till och med svära om Kina.

Journalist: Det spelar ingen roll om forskning är bra eller dålig, det är fortfarande forskning och den behöver vara fri. Så frågan är oavsett vad Kina tycker om att personer forskar om Kina, har nu Kina pekat ut vissa forskare och säger att de är dåliga forskare, och då är det inte längre fri forskning. Det finns forskare i Sverige som forskar om Sverige och slår fast att Sverige gör fel men vi förbjuder inte våra forskare för den skull.

Ambassadör Gui: Jag håller med dig. Men du kan kolla på Jerdéns uttalanden. Hans forskningsresultat visar att Kina aldrig gör något rätt, allting som Kinas Kommunistiska Parti och regering har gjort är felaktigt. Är det forskning om Kina? Det är attack och svartmålning av Kina. Vi har inte förbjudit Jerdéns forskning. Vi tycker att han inte är en seriös forskare utan en politiker med fientlig attityd mot Kina.

Journalist: Hur förklarar ni att H&M utsätts för bojkott på kinesiska e-handelsplatser när inget annat företag utsätts för samma bojkotter?

Ambassadör Gui: H&M lyssnade på rykten och lögner från vissa anti-kinesiska individer och smutskastar Xinjiangs bomull, vilket det kinesiska folket inte tillåter. Bojkotten är det kinesiska folkets spontana reaktion. Dessutom har BCI [Better Cotton Initiative] slagit fast att det inte finns tvångarbete i Xinjiang.

Journalist: Är det rimligt att företrädare för ett land som Sverige har synpunkter på brott mot mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Kina?

Ambassadör Gui: Mänskliga rättigheter är gemensamma för hela mänskligheten. Under ledning av det kinesiska kommunistpartiet och Kinas regering har de mänskliga rättigheterna i Kina kontinuerligt gjort framsteg, vilket 1,4 miljarder kinesiska folket är nöjda med. Vilka kvalifikationer och anledningar har utlandet att inte vara nöjda? Jag föreslår att de som kritiserar Kinas mänskliga rättigheter kan fokusera mer på frågor om mänskliga rättigheter i sina egna länder, bland annat rasism, grov brottslighet och klyftan mellan rika och fattiga. Fem svenska kvinnor har blivit mördade på öppen gata, vilket de svenskar som brukar kritisera Kina borde reflektera över och lösa.

Journalist: Vi har ju mycket diskussion och debatt om den saken också i Sverige. I demokratiska länder är det helt naturligt att man kritiserar politiker och makthavare, men i Kina är det inte tillåtet att kritisera Kommunistpartiet. Varför har det kinesiska kommunistiska partiet så svårt att ta emot kritik?

Ambassadör Gui: Du har fel. Det kinesiska Kommunistpartiet och Kinas regering främjar demokrati, lyssnar på åsikter hos Kinas folk och välkomnar konstruktiva förslag från utlandet. Vårt parti genomför kontinuerligt kritik och självkritik, vilket är ett av partiets verktyg för att förstärka sig självt och främja Kinas utveckling. Det finns drygt en miljard internetanvändare i Kina och deras åsikter kan du kolla på. De brukar ta upp olika förslag och kritik riktade till det kinesiska Kommunistpartiet och Kinas regering. Kinas parti och regering accepterar aktivt de rimliga förslagen och motsätter sig alla former av illvillig kritik, svartmålning och angrepp.

Journalist: Så kritiken får komma men den ska handla om rätt saker.

Ambassadör Gui: Självklart. Vi välkomnar objektiva och konstruktiva förslag utan rykten och smutskastning mot Kina.

Journalist: Hur ser Ambassadören på begreppet vargkrigare?

Ambassadör Gui: Vi har en kollega som ju redan har svarat frågan ganska bra. Det finns vargkrigare eftersom det finns en ond varg. Om det inte fanns någon ond varg som attackerar människor så skulle ingen vargkrigare finnas.

Journalist: Är det vi som är vargar?

Ambassadör Gui: Vänskapliga kommunikationer är oerhört viktiga. Jag hoppas att alla svenskar kan agera som du. När man har frågor eller kritik kan man sätta sig ned och kommunicera vänligt med varandra. Då kan man främja samförstånd och ingen ond varg eller vargkrigare skulle finnas.

Journalist: Ni har varit ambassadör nu i fyra år, och det brukar vara fyra år som man innehar den här posten. Betyder det att ni ska flytta tillbaka till Peking eller någon annan stans?

Ambassadör Gui: En ambassadörs tidsperiod är inte fastlagd. Den kan vara flera år eller mer än tio år. Jag rättar mig efter Kinas regerings beslut.

Journalist: Hoppas att ni får stanna längre.

Ambassadör Gui: Jag arbetar som ambassadör, mitt ansvar är att kommunicera med det svenska samhället och eliminera fördomar, arrogans och misstankar mot Kina från vissa svenska individer. Vi båda sidor ska främja relationen Kina-Sverige byggt på de grundläggande principerna ömsesidig respekt, jämlikhet och icke-inblandning i varandras inre angelägenheter. Det är naturligt att vi har olika åsikter. Det finns så många länder i världen, länderna kan aldrig vara helt desamma. Vi hoppas att de svenskar som alltid vill kritisera Kina skulle kunna se på Kina och världen med en öppen och tolerant attityd och tillåta andra att vara annorlunda. Är det möjligt för alla länder i världen att vara detsamma som Sverige? Nej, det är omöjligt. Sverige har fördelar som gäller hållbarhet, miljövänlighet och goda vanor att träna, vilket man kan rekommendera till andra utan att tvinga andra. Världen är till sin natur varierande. Om alla andra länder vore detsamma som Sverige, då blir Sverige inte Sverige längre.

Jag tycker att dagens intervju inte är en så officiell intervju, utan en dialog där vi kommunicera ansikte mot ansikte, hjärta till hjärta. Jag skulle gärna betrakta dagens kommunikation som en ärlig dialog mellan vänner.

Journalist: Jag som journalist i Sverige kritiserar varje dag vår regering. De tycker inte om det, men det är mitt jobb.

Ambassadör Gui: Utan kritik kan man aldrig göra framsteg. Men kritik måste baseras på objektiva fakta och en vänlig attityd istället för att fabricera hinder och hat.

Journalist: Det förekommer ju att jag har fel, det händer faktiskt att jag har gjort fel, jag rapporterar på ett sätt som regeringen inte tycker om. Men de sätter mig inte i fängelse.

Ambassadör Gui: Varför rapporterar du fel? Det är grundläggande arbetsetik för journalister att vara objektiva och respektera fakta. De får inte kritisera andra utan något skäl. I Kina finns det ingen journalist som fängslas av regeringen. Men när det gäller dem som bryter mot Kinas grundlag och lagar måste vi agera enligt lagen. Detta skiljer sig från kritik. Journalister är också vanliga medborgare. De borde också följa lagen. Alla är lika inför lagen. Om en journalist bryter mot lagen skulle de också straffas. Journalister har ingen immunitet inför lagen.

Editor Xuefei Chen Axelsson

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *