Stockholms Handelskammare – 2021-02-03 07:40 CET

Rapporten bifogas som PDF.

En satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo behövs i kommande nationell plan.

Stockholms Handelskammare menar att det kan halvera restiden och stärka utbytet mellan huvudstäderna.

– Det är en kostnadseffektiv åtgärd som knyter två dynamiska och innovativa tillväxtcentrum närmare varandra. Det ligger därför i båda ländernas intresse att förverkliga denna satsning, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare släpper i dag en helt ny kartläggning av det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Norge och vilka befintliga utbyten som stärks genom en satsning på järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

I dag flyger omkring 1,4 miljoner resenärer mellan huvudstäderna varje år, vilket ska jämföras med endast 200 000 som åker tåg.

– Just nu utgör tidsfaktorn en betydande broms för tågresandet mellan huvudstäderna eftersom det tar omkring sex timmar enkel väg. Det är möjligt att korta den tiden till ungefär tre timmar och det gör naturligtvis spårtrafiken betydligt mer attraktiv, säger Carl Bergkvist.

Snabbare tågresor gynnar även regionerna mellan Stockholm och Oslo.

– Tidsvinsterna för städer som Örebro och Karlstad skulle vara betydande. Det bor många människor i hela stråket som skulle få bättre tillgång till och utbyte med två av Nordens stora tillväxtregioner, säger Carl Bergkvist.

Under 2019 exporterades varor från Stockholm till Norge till ett värde av 47 miljarder kronor, motsvarande ungefär 12 procent av den svenska huvudstadens totala export. Det gör Norge till Stockholms största exportmarknad.

Utbytet har intensifierats med åren och exporten har ökat med över 72 procent sedan 2014. På nationell nivå sysselsätter den svenska exporten till Norge ungefär 110 000 personer, vilka främst arbetar inom tjänstenäringen.

– Att satsa på Stockholm-Oslo-spåret är ett utmärkt sätt att vårda, värna och utveckla de ekonomiska relationerna i ett av de absolut viktigaste affärsutbytena i vår närmsta omvärld. Därför borde det vara ett prioriterat objekt för kommande nationell plan, säger Carl Bergkvist.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare.

kommentar: Inte bara Mellan Oslo och Stockholm behöver snabb tåg, Mellan Stockholm och Malmö och Göteborg också behöver snabb tåg. De ska plötsligt expandera handel affärer i Sverige.

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *