Stockholm, Nov. 12(ChinaEurope) –Jeanette Reuterskiöld blev årets vinnare i Sveriges mest prestigefyllda tävling inom hållbart samhällsbyggande: Sweden Green Building Awards.

Bland vinnarna finns Sergelhuset i Stockholm, Masthuggskajen i Göteborg och Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanan till Barkaby.

Årets person inom hållbart byggande är Hans Wallström, hållbarhetschef Skanska Commercial Development Nordic.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut till personer och projekt som visat de bästa exemplen på hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan och vi måste snabbt ställa om för att klara klimatmålen. Årets vinnare i Sweden Green Building Awards visar att samhällsbyggnadssektorn satsar gemensamt och lyckas genomföra banbrytande och långsiktiga hållbarhetslösningar, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Juryns motivering: Med ett centralt läge i Malmö var fastighetsägarens ambition att skapa ett grönt och inbjudande kvarter med många mötesplatser där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Utmärkande för Foajén har varit ett engagerat samarbete mellan byggherre och entreprenör, med ett stort fokus på att tillsammans bygga en organisation som stöder genomförande och uppföljning av certifieringen. 

Fastighetsägare: Jernhusen
Årets LEED-byggnad/projekt: Sergelhuset
Juryns motivering: Sergelhuset är ett enastående exempel på ett harmoniskt och integrerat tillvägagångssätt för social och miljömässig hållbarhet med en suverän gestaltning mitt i centrala Stockholm. Projektet är banbrytande inom ett antal hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.

Fastighetsägare: Vasakronan
Årets Citylab-projekt: Masthuggskajen
Juryns motivering: Masthuggskajen i Göteborg är i högsta grad en ”influencer” inom hållbar stadsutveckling.
Det centralt belägna området vid vattnet, känt för sitt rika kulturliv, ska nu förtätas med ytterligare 1 300 bostäder, parker, förskolor, hotell samt fem till sex tusen arbetsplatser.
Masthuggskajens hållbarhetsprogram har på ett unikt sätt tagits fram i bred samverkan med samtliga aktörer med ett innovativ fokus på social hållbarhet.
Fastighetsägare: Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborgs Stad.

Årets utmärkelse i hållbar infrastruktur: Blå linje till Barkaby
Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana har visat på ett modigt ledarskap i fråga om hållbarhet och innovation.
Projektet att förlänga den blå tunnelbanelinjen till Barkaby visar på ett hållbarhetsarbete som är förankrat i alla tre hållbarhetsdimensionerna; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.Beställare: Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Årets miljöbyggnad: Sävehuset/Wisbygymnasiet
Att våga satsa på ambitiösa ombyggnadsprojekt istället för att riva och bygga nytt är avgörande för ett framtida, hållbart samhällsbyggande och här är Sävehuset i Visby en förebild och inspirationskälla.
Det är imponerande att projektet, förutom att uppnå Miljöbyggnad Guld, lyckats få detta höga betyg i så många indikatorer, vilket är ovanligt i en total ombyggnad som detta.

Beställare: Region Gotland
Årets person inom hållbart byggande: Hans Wallström
Årets person inom hållbart byggande är Hans Wallström och han får priset för sitt långa arbete med hållbarhet inom byggbranschen.
Hans har sedan i slutet av 90-talet varit pådrivande och operativt aktiv för ett hållbart byggande och förstod tidigt nyttan med miljöcertifieringssystem. Han är idag hållbarhetschef på Skanska Commercial Development Nordic och har tillsammans med Skanskas medarbetare visat att höga, ambitiösa miljömål kan sättas upp och även nås. I sin nuvarande roll har Hans en mycket stor påverkan på bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsarbete i Norden.

Sammantaget står bygg- och fastighetssektorn för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med hjälp av Boverkets miljöindikatorer.

Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. (Boverket, 2020 01 16)
Sweden Green Building Council is an association which holds conferences on green building and green building materials. It also provides training and seminars on green building and is a leading organization in sustainable construction.
Editor Xuefei Chen Axelsson. Content coming from Sweden Green Building Council.

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *