Stockholm, Nov. 11(ChinaEurope)– Idag offentliggjordes vinnaren i Årets AI svensk 2020.

Ett pris som delas ut av IT&Telekomföretagen tillsammans med samarbetspartner Teknikföretagen och går till den person som bidragit mest till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.

Årets pristagare är Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg i Region Halland.

Markus belönas för sitt framgångsrika arbete med att tillgängliggöra kunskap om användning av AI teknik i sjukvården.

Med fokus på den enskilde anser juryn att han har förenat vårdens behov med teknikens möjligheter. Ett arbete som har potential att rita om hur vård praktiseras och genomförs såväl i Sverige som globalt.

– Det finns en enorm potential inom AI och Sverige behöver ta en tätposition på området för att gynna vår konkurrenskraft och välfärd.

Årets vinnare, Markus Lingman, är en förebild och en som visar vägen mot vad som är möjligt. Det han har gjort och gör för att utveckla vården och bidra till en ökad hälsa är värt att uppmärksammas brett, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen och juryns ordförande.

Juryns motivering:
”Markus Lingman visar vägen för ökad användning av AI som skapar värde på riktigt!Med sitt mod, förtroendeingivande ledarskap och engagemang har han starkt bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Markus besitter en unik förmåga till att göra det komplexa förståeligt och har konkret gjort tekniken tillgänglig och användbar. Han har tillgängliggjort kunskap om användning av AI teknik som kan skalas upp och komma till nytta för fler.

Markus framgångsrika arbete har potential att rita om hur vård praktiseras och genomförs såväl i Sverige som globalt. Med fokus på den enskilde har han förenat vårdens behov med teknikens möjligheter. Han har i sitt arbete med informationsdriven vård i region Halland visat hur förmågan till samverkan är nyckeln till ett väl fungerande AI ekosystem för att åstadkomma samhälls- och individnytta.

Markus Lingman är helt enkelt en sann förebild och en föregångare som många kan inspireras och lära av.”

Årets jury har bestått av:
Daniel Akenine, Nationell teknikchef, Microsoft Sverige 
Maria Rosendahl, Enhetschef Kompetensförsörjning & Digitalisering, Teknikföretagen 
Louise Callenberg, Chef för digital förnyelse och samverkan, SKR 
Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data, TietoEVRY 
Fredrik Heintz, Biträdande professor och AI-forskare, Linköpings universitet 
Daniel Gillblad, Co-director, AI Sweden  
Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova.  
Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen (ordförande)

Om Årets AI svensk:
Årets AI svensk är ett nyinstiftat pris som delas ut av IT&Telekomföretagen tillsammans med samarbetspartner Teknikföretagen. Utmärkelsen går till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *