Stockholm, Okt.10(Greenpost) — Reformer, öppnande och tolerans främjar en framgångsrik utveckling i Kina är en signerad artikel av Ambassadör Gui Congyou för svenska medier. Hela texter är som nedande:

Den 1 oktober 1949 grundades Folkrepubliken Kina. Detta avslutade Kinas nedsatte årshundrad som präglades av invaderingar och plundringar av västmakterna. Förtrycket av ”de tre bergen”- imperialism, feodalism och byråkratisk kapitalism störtades och det kinesiska folket har sedan stått upp och blivit herrar i sitt eget land, medan landets  utveckling rusat intill en helt ny era.

Under de 71 åren sedan Nya Kina grundades, och särskilt under de senaste 40 åren av reformer och öppningar mot omvärlden, har Kina uppnått en framåtklivande snabb utveckling.

Dagens Kina har det bästa mänskliga rättigheter i sin historia. Under mer än 5000 år har det varit drömmar från generationer av kineser att skapa ett välmående samhälle utan bekymmer om mat och kläder och att grunda ett samhälle av ”stor harmoni” där allas rättigheter och värdighet respekteras och skyddas fullt ut. Nya Kina förvandlade denna dröm till verklighet.  Om 3 månader är det tiden vi bygger färdigt det ”välmående samhälle” där absolut fattigdom utrotas i Kina där en femtedel av världens befolkning inte längre oroas över svält eller köld. Vi har redan rest upp världens största och mest omfattande socialförsäkrings-, sjukförsäkrings- och obligatoriska utbildningssystem. Folkets rättigheter att delta i statlig och social styrning är fullt garanterade. Nya Kina har lagstadgat jämställdhet mellan kvinnor och män i konstitutionen, och arbetat målmedvetet med jämställdhet, och aktivt stärkt kvinnors rättigheter. För närvarande är andelen kvinnliga sysselsatta i hela samhället 43,7%. Vi följer jämlikheten mellan alla etniska grupper och genomför politik för etnisk regional autonomi. Etniska minoriteters rättigheter att få utbildning, använda och utveckla sitt talade och skrivna språk samt upprätthålla sina egna kulturella traditioner och religiösa övertygelser respekteras och garanteras. 53 av de 55 etniska minoriteterna talar egna språk. I Xizang (eller Tibet som svenskar brukade skriva) finns det mer än 1700 platser för tibetansk buddhismaktivitet, med mer än 46 000 munkar och nunnor som bor i tempel och kloster. I Xinjiang finns det mer än 24 000 moskéer, och i genomsnitt äger 530 muslimer en moské, vilket är utstående även bland muslimska länder.

Att skapa en ekologisk civilisation har blivit en grundläggande nationell politik för Kinas utveckling. Idag har andelen kol av Kinas totala energiförbrukning minskat från cirka 70% till 59%, och andelen lågutsläpp uppgraderade termisk krafter har nått mer än 80%. Under de senaste 20 åren utgörs ca 25% av hela världens nya växtlighetstäckta yta av Kina, som är största på Jorden.  Kina utvecklar kraftigt gröna transporter. Produktions- och försäljningsvolymen för el- och hybrid-bilar har rankats som först i världen i många år, med en kumulativ summa av 1,8 miljoner fordon, och står för mer än 50% av världens bilar av denna typ. Ett snabbtågjärnvägsnät som täcker hela landet är en grundbult.  Delade cyklar är populära över hela landet. Som det största utvecklingslandet har Kina implementerat en nationell strategi för att aktivt reagera på världens klimatförändringar, slutfört klimatåtgärdens mål 2020 före schemat och gjort stora bidrag till det globala svaret på klimatfrågor.

När det gäller kampen mot Covid-19 är Kina en aktiv deltagare och en viktig bidragsgivare till det globala samarbetet. Inför det plötsliga utbrottet av Covid-19 i början av detta år insisterade det kinesiska partiet och regeringen på att folks liv är högsta prioritet och startade snabbt ett totalt folkkrig för förebyggande och kontroll av epidemien. Landets 1.4 miljarder människor har jobbat stenhårt tillsammans för att inledningsvis begränsa epidemins spridning på ungefär en månad, pressa de inhemska dagliga nya fallen ner till under 10 per dag inom två månader och få avgörande vinst i Wuhan och Hubei provins på tre månader, därpå kunde man få det strategiskt viktiga resultat i den nationella kampen. 

Samtidigt fullgör Kina aktivt sina internationella ansvar. Vi rapporterar proaktivt epidemi-informationen till Världshälsoorganisationen och relevanta länder och regionala organisationer släpper den nya koronavirusgensekvens och släpper diagnos och behandlingsplan samt plan för förebyggande och kontroll allt vid det tidigaste möjliga tillfället, bara för att dela värdefulla information om förebyggande, kontroll och behandlingserfarenhet med omvärlden. Kina förespråkar aktivt upprättandet av ett globalt samhälle för människors hälsa, skickade expertgrupper till 32 länder, tillhandahöll 283 gånger hjälpmaterial till 150 länder och fyra internationella organisationer och intensifierade exporten av stora mängder anti-epidemiskt material.  

Som världens största leverantör av anti-epidemiförbrukning hade Kina i början av september exporterat 151,5 miljarder masker, 1,4 miljarder skyddskläder, 230 miljoner skyddsglasögon och 470 miljoner testpaket. Kina kommer också att fortsätta att främja en rad internationella samarbetsåtgärder för förebyggande och kontroll av epidemier, inklusive att göra vacciner till en global offentlig produkt efter det att de nya Corona-vaccinen är färdiga att tas i bruk.

Kina har alltid varit en bidragsgivare till världsutvecklingen, en byggare av världsfred och en försvarare av internationell ordning. Kina har blivit den största handelspartnern till mer än 130 länder och regioner i världen och den viktigaste marknaden för stora multinationella företag. Kinas totala tullnivå har sjunkit under 7,5%, vilket är nära den europeiska nivån, och planeras att fortsätta sänkas i framtiden. Tillgången till den kinesiska marknaden expanderar också och den har blivit en av de ekonomier som har haft den största förbättringen av affärsmiljön under de senaste två åren. Samtidigt har Kina alltid bedrivit en defensiv försvarspolitik, som åtagit sig att skydda sin egen suveränitet, självständighet och territoriella integritet, och kommer aldrig att skada utan stödja andra länders ansträngningar för att skydda suveränitet, självständighet och territoriell integritet och motsätter sig resolut aggression och krig. Kina vill skydda det internationella systemet med FN som kärnan och den internationella ordningen baserad på folkrätt.

I början kopierades Nya Kina Sovjetunionens centraliserade statliga styrningssystem i sin helhet, särskilt det planerade ekonomiska systemet, vilket allvarligt hindrade Kinasutveckling av produktivitet och folks strävan efter ett bättre liv, som följd fastnade landets utveckling på länge. År 1978 började Kina grundligt reformera detta styva ledningssystem. Man utvecklade kraftigt demokrati i statlig förvaltning och införde marknadskonkurrens inom ekonomisk utveckling, vilket kraftigt stimulerade folks initiativ, entusiasm och kreativitet för att bygga landet och skapa ett bättre liv. Motorn för social och ekonomisk utveckling aktiverades. Kina kommer att fortsätta att reformera produktionsförhållanden och låta marknaden spela en avgörande roll i fördelningen av resurser.

Medan Kina fortsätter att fördjupa interna reformer, främjar Kina kraftigt öppnandet för omvärlden och introducerar avancerade utländska förvaltningskoncept, erfarenhet, kapital och teknik för att hjälpa den inhemska utvecklingen. 

När Kina var självbelåten, stängde landet mot omvärlden, och vägrade at acceptera avancerade utvecklingskoncept, erfarenheter och prestationer, kom Kina på efterkälken. Öppenhet eller slutenhet avgör Kinas framtid och öde. Även om Kina har blivit världens näst största ekonomi, kommer takten i öppnandet mot omvärlden inte att minska. Kina ska öppnas mer och mer. För närvarande har utländska försäkringsbolag och avancerade biltillverkare möjlighet att etablera helägda företag i Kina eller kontrollera mer aktie andel även aktiemajoritet i kinesisk-utländska joint venture.

En annan viktig aspekt av Kinas framgångsrika utveckling är Tolerans. Det finns mer än 190 länder och tusentals etniska grupper i världen, med olika civilisationer. Varje land, nation och civilisation har sina egna egenskaper och fördelar. Tolerans, ömsesidigt utbyte och lärande från varandra gäller inte bara för varje land, utan också för harmoni i världen och att undvika hat, konflikt och krig. Filosofisk sett finns det inte två identiska löv i världen. Kineser säger att havet tar emot varje ström för att vara stort. Om du inte kan tolerera andra, kan du inte få det du förtjänar för att överleva och utvecklas. Kinas system har utvecklats ur sin egen historia, egenskaper och nationella förhållanden och stöds av det kinesiska folket. Men det är inte nödvändigtvis lämpligt för andra länder. Vi strävar inte efter att införa vårt system i andra länder och vi accepterar inte att andra länder tvinga sina egna system på Kina. Kina försöker inte använda sitt eget system för att transformera andra länder och vägrar andra länder att använda sin makt att omvandla Kina. Vi står för ömsesidig respekt, likabehandling och icke-inblandning i varandras interna angelägenheter med alla länder i världen. Samtidigt betonar vi dialog, kommunikation, utbyte, ömsesidigt lärande, gemensam utveckling och gemensamma framsteg. 

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *