Stockholm, Sept. 28 (Greenpost) — Den 27 september höll Kinesiska ambassaden Kinesiska Nationella Dag firande på webben. Kinesiska ambassadör Gui Congyou berättade för kinesiska representativ om kinas utveckling läget och varför kina kan utveckla så snabbt. 

Han sa at den 1 oktober 1949 grundades Folkrepubliken Kina och det kinesiska folket har sedan stått upp och blivit herrar i sitt eget land, och Kina har utvecklats i en ny riktning. Detta avslutade gamla kinas historien som invaderas och plundras av västmakter i mer än 100 år i modern tid och störtade förtrycket av ”de tre bergen” av imperialism, feodalism och byråkratisk kapitalism. 

Under de 71 åren sedan Nya Kina grundades, och särskilt under de senaste 40 åren av reformer och öppningar mot omvärlden, har Kina uppnått en snabb ekonomiska utveckling och utveckling på olika perspektiv.

                                 Mänskliga Rättigheter

Mänskliga rättigheter har utvecklats mycket i Kina under den här perioden och det kunde vara bästa tiden om det bedömas utifrån Kinas långa historia. Under mer än 5000 år har det varit drömmar från generationer av kineser att förverkliga ett välmående samhälle utan bekymmer om mat och kläder och att skapa ett ”gemmansam” samhälle där grundarnas rättigheter och värdighet respekteras och skyddas fullt ut. Nya Kina förvandlade denna dröm till verklighet.  I slutet av året ska vi helt utrota absolut fattigdom i Kina. Vi kommer då ha världens största socialförsäkrings-, sjukförsäkrings- och obligatoriska utbildningssystem. Folkets rättigheter att delta i statlig och social styrning är fullt garanterade. Nya Kina har lagstadgat jämställdhet mellan kvinnor och män i konstitutionen, och arbetat målmedvetet med jämställdhet, och aktivt stärkt kvinnors rättigheter. För närvarande är andelen kvinnliga sysselsatta i hela samhället 43,7%. Vi följer jämlikheten mellan alla etniska grupper och genomför politik för etnisk regional autonomi. Etniska minoriteters rättigheter att få utbildning, använda och utveckla sitt modersmål och både talade och skrivna språk samt upprätthålla sina egna kulturella traditioner och religiösa övertygelser respekteras och garanteras. I 53 av de 55 etniska minoriteterna dominerar egna språk. Det finns mer än 1700 platser för tibetansk buddhismaktivitet i Tibet Autonoma Regionen, med mer än 46 000 munkar och nunnor som bor i kloster. Det finns mer än 24 000 moskéer i Xinjiang Uyghur Autonoma Regionen, och i genomsnitt äger 530 muslimer en moské, vilket är mer än många muslimska länder.

                            Ekologisk civilisation och Klimatförändringar

Tanken att skapa en ekologisk civilisationen har blivit en grundläggande nationell politik för Kinas utveckling. Idag har andelen kol av Kinas totala energiförbrukning minskat från cirka 70% till 59%, och andelen ultra-låg utsläpp av termisk kraft nått mer än 80%. Under de senaste 20 åren har Kina ökat andelen av gräs, skog och jordbruksmark, som tidigare var öken. Liknande arbete görs runt om i världen och Kinas andel är 25 % av denna nya ”gröna” mark och Kina är ledande i denna verksamhet.  

Kina utvecklar kraftigt gröna transporter. Produktions- och försäljningsvolymen för el- och hybrid-bilar har rankats som först i världen i många år, med en kumulativ summa av 1,8 miljoner fordon, och står för mer än 50% av världens bilar av denna typ. Ett snabb­tåg­järnvägsnät som täcker hela landet är en grundbult.  Delade cyklar är populära över hela landet och är en annan viktig aspekt. Som det största utvecklingslandet har Kina implementerat en nationell strategi för att aktivt reagera på världens klimatförändringar, slutfört klimatåtgärdens mål 2020 före schemat och gjort stora bidrag till det globala svaret på världens klimatförändringar.

                        Kampen mot Covid 19 epidemin

Kina är en aktiv deltagare och en viktig bidragsgivare till det globala samarbetet i kampen mot epidemin. Inför det plötsliga utbrottet av Covid 19 i början av detta år insisterade det kinesiska partiet och regeringen på att folks liv är högsta prioritet och startade snabbt folkets aktion för förebyggande och kontroll av epidemien och med tanke även på framtida epidemier.                       

Landets 1.4 miljarder människor har jobbat tillsammans för att inledningsvis begränsa epidemins spridning på ungefär en månad, kontrollera de dagliga nya fallen i lokalområdet på två månader och få ner spridningen radikalt, och få avgörande resultatet i Wuhan och Hubei provins om tre månader. Det var bra för den nationella kampen mot epidemin i Kina.  

Samtidigt fullgör Kina aktivt sina internationella ansvar, rapporterar proaktivt epidemi-informationen till Världshälsoorganisationen och relevanta länder och regionala organisationer så snart som möjligt, släpper den nya koronavirusgensekvens så snart som möjligt och släpper diagnos och behandlingsplan samt plan för förebyggande och kontroll så snart som möjligt. 

Kina delade information om förebyggande, kontroll och behandlingserfarenhet med omvärlden. Kina förespråkar aktivt upprättandet av ett samhälle för människors hälsa, skickade expertgrupper till 32 länder, tillhandahöll 283 gånger anti-epidemihjälp material till 150 länder och fyra internationella organisationer och intensifierade exporten av stora mängder anti-epidemiskt material.  

Som världens största leverantör av anti-epidemiförbrukning hade Kina i början av september exporterat 151,5 miljarder masker, 1,4 miljarder skyddskläder, 230 miljoner skyddsglasögon och 470 miljoner testpaket. Kina kommer också att fortsätta att främja en rad internationella samarbetsåtgärder för förebyggande och kontroll av epidemier, inklusive att göra vacciner till en global offentlig produkt efter det att de nya corona-vaccinen är färdiga att tas i bruk.

                        Fred, Handel och FN

Kina har alltid varit en bidragsgivare till världsutvecklingen, en byggare av världsfred och en försvarare av internationell ordning. Kina har blivit den största handelspartnern i mer än 130 länder och regioner i världen och den viktigaste marknaden för stora multinationella företag. Kinas totala tullnivå har sjunkit under 7,5%, vilket är nära den europeiska nivån, och planeras att fortsätta sänkas i framtiden. Tillgången till den kinesiska marknaden expanderar också och den har blivit en av de ekonomier som har haft den största förbättringen av affärsmiljön under de senaste två åren. Samtidigt har Kina alltid bedrivit en defensiv nationell försvarspolitik, som åtagit sig att skydda sin egen suveränitet, självständighet och territoriella integritet, och kommer aldrig att skada utan stödja länders ansträngningar för att skydda suveränitet, självständighet och territoriell integritet och motsätter sig resolut aggression och krig. 

Kina vill skydda det internationella systemet med FN som kärnan och den internationella ordningen baserad på internationella lag.

                      Reformer och öppnande mot omvärlden

I början kopierades Nya Kina Sovjetunionens centraliserade statliga ledningssystem och gjorde det planerade ekonomiska systemet, i sin helhet, vilket allvarligt hindrade utvecklingen av social produktivitet och folks strävan efter ett bättre liv för att det inte kunde uppmuntra individens entusiasm för jobb. 

År 1978 började Kina grundligt reformera detta styva ledningssystem och gav mer kraft och frihet till folk i landet. Kina utvecklade kraftigt demokrati och medbestämmande i statlig förvaltning och införde marknadskonkurrens inom ekonomisk utveckling, vilket kraftigt stimulerade folks initiativ, entusiasm och kreativitet för att bygga landet och skapa ett bättre liv. Motorn för social och ekonomisk utveckling aktiverades. Kina kommer att fortsätta att reformera produktionsförhållanden och låta marknaden spela en avgörande roll i fördelningen av resurser.

Medan Kina fortsätter att fördjupa interna reformer, främjar Kina kraftigt öppnandet för omvärlden och introducerar avancerade utländska förvaltningskoncept, erfarenhet, kapital och teknik för att hjälpa den inhemska utvecklingen. 

När Kina var självbelåten, stängde landet mot omvärlden, och vägrade at acceptera avancerade utvecklingskoncept, erfarenheter och prestationer, kom Kina på efterkälken. Öppenhet eller slutenhet avgör Kinas framtid och öde. Även om Kina har blivit världens näst största ekonomi, kommer takten i öppnandet mot omvärlden inte att minska. Kina ska öppnas mer och mer. För närvarande har utländska försäkringsbolag och avancerade biltillverkare etablerat helägda företag i Kina. Utländska ägare har möjlighet till kontroll över kinesisk-utländska joint venture genom aktie-majoritet.

                        Tolerans

Tolerans är an annan viktig aspekt av Kinas framgångsrika utveckling. Det finns mer än 190 länder och tusentals etniska grupper i världen, med olika civilisationer. Varje land, nation och civilisation har sina egna egenskaper och fördelar. Tolerans, ömsesidigt utbyte och lärande från varandra gäller inte bara för varje land, utan också för harmoni i världen och att undvika hat, konflikt och krig. Filosofisk sett finns det inte två identiska löv i världen. Kineser säger att tolerans är centralt. Om du inte kan tolerera andra kan du inte få det du förtjänar för att överleva och utvecklas. Kinas system har utvecklats ur sin egen historia, egenskaper och nationella förhållanden och stöds av det kinesiska folket. Men det är inte nödvändigtvis lämpligt för andra länder. Vi strävar inte efter att införa vårt system i andra länder och vi accepterar inte att andra länder inför sina egna system i Kina. Kina försöker inte använda sitt eget system för att transformera andra länder och vägrar andra länder att använda sin makt att omvandla Kina. Vi står för ömsesidig respekt, likabehandling och icke-inblandning i varandras interna angelägenheter med alla länder i världen. Samtidigt betonar vi dialog, kommunikation, utbyte, ömsesidigt lärande, gemensam utveckling och gemensamma framsteg. 

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *